Ipar 4.0

Ipar 4.0 - Negyedik ipari forradalom

Az elmúlt évtized technológia fejlődése forradalminak nevezhető változásokat hozott a hétköznapjainkbaMásképp kommunikálunkinformálódunktájékozódunkhallgatunk zenétnézünk filmet, mint tíz évvel ezelőttEzekhez képest ma még kevésbé látványos az a változásamit a hálózatba kapcsolt eszközökvagyis a dolgok internete (Internet of Thingshoz magávalpedig akár már rövid távon is ez a technológiai lépcsőfok lehet azami alapjaiban változtatja meg az egyéni felhasználók életétvalamint a termelési struktúrákatrendszereketüzleti modelleket is. 
Az elmúlt években más gazdasági ágazatok (FintecheHealth stb.) mellett a termelési folyamatokat is meghódították a hálózatba kapcsoltegymással kommunikálni tudóbizonyos esetekben döntésképes eszközökaz ipari termelés területén is elindult egy technológiai forradalom. E változásokat Industry 4.0, azaz Ipar 4.0 összefoglaló névvel illetik a gazdaságiaz IT és az ipar területén dolgozó szakemberek. 
digitalizációs technológiák (felhőalapú informatika, Big Data, mesterséges intelligencia stb.) a fizikai korlátok lebontása által új értéket teremtenekkiterjedt adatgyűjtés és az interneten keresztül megszerzett tudás révén a korábban csak fizikai térben létező termékekszolgáltatások kiterjeszthetővételjesen újraépíthetővé válhatnak. A folyamatok digitalizálása megkönnyíti azok optimalizálásátés a hatékonyabbversenyképesebb termelést. 

További információ: ipar4.hu

Ipar 4.0 Magyarországon

Az Ipar 4.0 technológiák elterjesztése terén Magyarországnak is számos tennivalója van. Ráadásul a globalizált piac hatásainak következtében az új ipari forradalom egyébként sem áll meg a határnál: elsőként a multinacionális cégek hozzák be, és a beszállítók felé a technológiai fejlesztést a hazai leányvállalataik elvárásaként fogalmazzák meg. Ahhoz, hogy a hazai kkv-k sikerrel pályázzanak beszállítói szerepre a nemzetközi nagyvállalatoknál, alapfeltétel, hogy képesek legyenek a náluk már a mindennapi gyakorlat részét képező digitális technológiákhoz csatlakozni. Minél magasabb Ipar 4.0 érettségi szinten áll egy beszállító, annál nagyobb eséllyel felelhet meg az egyre inkább a digitalizálódó termelést előtérbe helyező multinacionális cégek elvárásainak. A magyar iparpolitika a fenti tendenciákat felismerve az újraiparosítási stratégia keretében a termelés digitalizációját elősegítő programokat támogat. A humán és a kapcsolati tőke fejlesztése mellett jelentős szerepet szán a materiális tőke fejlesztésének is: hazai és EU-projektek is támogatják a termelő vállalatok digitalizálását, modernizálását. 

Ipar 4.0 érettségi szintek

Konzorcium felügyelete és irányítása mellett kidolgozott ún. „Ipar 4.0 Érettségi modell” értékelési szempontjai alapján a termelő kkv-k egyértelmű képet tudnak alkotni saját Ipar 4.0 érettségükrőlilletve a továbblépésifejlődési lehetőségekről is.  
Az ipar szerkezetének átalakulására is válaszokat nyújt a magyar kormány Irinyi-terve. Az újraiparosítási stratégia kifejezett céljahogy Magyarország egyike legyen azon EU tagállamoknakahol a bruttó nemzeti összterméken belül a legnagyobb szeletet az ipar adja. Az újraiparosítás érdekében arra van szükséghogy az ipari szektor teljesítménye tovább növekedjenés egyre nagyobb arányban járuljon hozzá hazánk bruttó hazai össztermékéhez. 
Az ipar digitalizációja – az Ipar 4.0 – a kkv-szegmens vállalatainak működési környezetétfejlesztéseit alapvetően befolyásoló technológiai változás. Az újraiparosítási cél eléréséhez tehát a termelés digitalizációja a megkerülhetetlen eszköz.

Forrás: Ipar 4.0 ismertető

További információ: ipar4.hu

TK az Ipar 4.0-ban

Az Ipar4.0 Technológiai Központot (TK) a GINOP 1.1.3-16 projekt (Mintagyár Projekt) finanszírozásából hozta létre a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) az IFKAIVSZ konzorcium (Konzorcium) alvállalkozójaként. A TK a BME FIEK részeként jött létre, jelenleg a Villamosmérnöki és Informatikai-, Gépészmérnöki-, és Közlekedésmérnöki Karainak együttműködésével valósul meg a BME „I” épület 260m2-nyi területén. 

A TK fő célja, hogy a Mintagyár Projekt keretében minél több magyar KKV-nak mutassa be az Ipar4 technológiák alkalmazásában rejlő lehetőségeket és adjon gyakorlati tudást egy Ipar4 beruházás megvalósításához. E mellett kiemelt cél, hogy az egyetemen is minél több hallgatóval ismertesse az ipari digitalizációs technológiákat, készítse fel a hallgatókat ezek alkalmazására. Harmadrészt, a TK missziójának tekinti, hogy a bemutatott megoldásokat minél szélesebb kör ismerhesse meg, így sok rendezvényt tart az Ipar4 minél szélesebb körű bemutatására a nagyközönség számára is.