Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Egyetem) elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése iránt. Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezésein túl az egyetemi adatkezelések és az érintetti jogok gyakorlásának rendjét elsősorban az Egyetem Adatvédelmi Szabályzata, továbbá az egyes adatkezelési tájékoztatók határozzák meg.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hatályos Adatvédelmi Szabályzata

A weboldalunk címe: https://www.ipar4.bme.hu.

Adatvédelem

Adatkezelő neve és elérhetősége

Neve:                       Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Székhelye:              1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
E-mail:                     info@bme.hu
Központi telefon:    +36 1 463-1111

Adatvédelmi tisztviselő

Neve:                      dr. Frank Ágnes
Levelezési címe:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9. R épület 2. emelet 206.
E-mail:                    dpo@bme.hu
Telefon:                  +36-1-463-3320

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adatkezeléseit érintő kérdéseivel, kérelmeivel közvetlenül fordulhat az Egyetem adatkezelésért felelős szervezeti egységeihez (BME Telefonkönyv) és az adatvédelmi tisztviselőhöz is.