Regisztráció

A Data-EDIH ügyfélútja a BME Ipar 4.0 Technológiai Központban

Az ügyfélút három alapvető fázisból áll. Az első szakasz során, a jelentkezés és a digitális érettség felmérése és elemzése révén megteremtjük azokat az alapokat, amelyek mentén elindulhat a tanulási és fejlődési úton. A második szakaszban a tanulás, a tanácsadás és a megvalósítás fókuszában az egyéni fejlődés áll. A tanulási folyamat az új ismeretek megszerzését és a készségek fejlesztését segít, a tanácsadás során pedig szakértői iránymutatásokkal és személyre szabott tanácsokkal támogatjuk. A harmadik szakaszban a fejlődés visszamérésével és az utóellenőrzéssel gondoskodunk arról, hogy elérje kitűzött céljait, és hosszú távon is megerősítse a tanulási fázis során megszerzett tudását. Elkötelezettek vagyunk az Ön sikeréért, és minden lépésben Ön mellette állunk ezen az izgalmas úton.

A regisztráció menete

A BME Ipar 4.0 Technológiai Központ Data-EDIH projekt keretében szervezett képzéseire az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti részvételi szándékát.

  1. Az űrlap első részében kérjük, hogy adja meg a cégének adatait, valamint az Ön személyes adatait, amelyekre szükségünk van a
    jelentkezés feldolgozásához. Kérjük, ellenőrizze, hogy minden mezőt helyesen és teljesen töltött-e ki.
  2. A második részben lehetősége van tájékozódni az adatkezelési szabályzatunkról. Kérjük, olvassa el figyelmesen a dokumentumot, majd nyilatkozzon arról, hogy megismerte és elfogadja a benne foglaltakat. Az adatvédelem fontos számunkra, és minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük az Ön személyes adatait.
  3. A harmadik részben lehetősége van eldönteni, hogy most tölti ki a digitális érettség felmérést (DMA) vagy tanácsadói segítséget kíván igénybe venni a kitöltéshez.
  4. A negyedik szakaszban a DMA kérdéseire válaszolhat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kérdéseket!

Az űrlap kitöltése – a DMA kitöltésétől függően – körülbelül 10-30 percet vesz igénybe. Az űrlap beküldését követően e-mailen tájékoztatjuk a további teendőkről. Bármilyen további kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Köszönjük, hogy részt vesz a Data-EDIH Projektben!

A képzések finanszírozása

Felhívjuk érdeklődőink figyelmét, hogy a képzésen való részvétel a kis- és középvállalatok számára térítésmentes, de a részvételi díj teljes összege a de minimis keret terhére kerül elszámolásra. 

A de minimis támogatás a vállalkozások részére nyújtott csekély összegű állami támogatás, mellyel hazai vállalkozásfejlesztési, innovációs és K+F pályázati források kapcsán találkoznak a vállalkozások. Minden kis- és középvállalkozás rendelkezik ún. de minimis kerettel (mértéke 3 pénzügyi évre vetítve 200 000 euró), mely virtuális keretet a vállalkozások a pályázati és egyéb támogatási formák révén kapott csekély összegű támogatástások révén tudják lehívni.

A vállalkozásoknak csekély összegű állami támogatásokról szóló 1407/2013/EU rendelet, illetve a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalkozásoknak a 717/2014/EU bizottsági rendelet, a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak pedig a 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható de minimis támogatás.

A csekély összegű támogatási (de minimis) jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig kötelező megőrizni.

A képzések részvételi feltétele tehát, hogy rendelkezésre álljon a keret, amelynek terhére a szolgáltatást igénybe kívánják venni.